ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  นครราชสีมา
  • ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ
  • งานประจำ
  • โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี
  Otsuka Nutraceutical (Thailand) Co.,Ltd's Bænnexr̒ k̄hxng
  Otsuka Nutraceutical (Thailand) Co.,Ltd's โลโก้ของ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Sales in Northeastern Area
  • Resident in Northeastern province
  • Must have a driving licence and a private car
  นครราชสีมา
  • ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ
  • งานประจำ
  • โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Activity targets achieved as per sales plan.
  • Tertiary qualifications in Business, Commerce
  • Key account management and targeting.
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)