Sales Manager

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องอายุ 35-45 ปี
 • มีความชำนาญ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ รายงานได้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้สถานประกอบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Aug-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เสนอขายสินค้า
 • หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ม.6 ปวช.ขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • หญิง และชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รักการขาย และชอบที่จะทำงานด้านการบริการ งานนำเสนอ
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้างพอสมควร

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง และชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รักการขาย และชอบที่จะทำงานด้านการบริการ งานนำเสนอ
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้างพอสมควร

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง และชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้างพอสมควร

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล