ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.'s โลโก้ของ
  ภาคตะวันออก
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ขายร้านขายยาเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ภาคตะวันออก
  • Sales IT
  • ระยองและภาคตะวันออก
  • สินค้า Consumer และ Commercial
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Account Executive - Aroma Shop –Pattaya

  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
  • บริหารยอดขาย กำไรและค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)