ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)/อิเกียบางนา's Bænnexr̒ k̄hxng
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)/อิเกียบางนา's โลโก้ของ
  บางพลี
  • Achieve sales goal & manage team
  • 3-5 years sales experience in retail business
  • problem-solver, familiar of fast-pacd environment
  TCC Private Company/กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี's โลโก้ของ
  บางพลี
  • ป.ตรี การขาย/ตลาด บริหารธุรกิจ มีความกระตือรือล้น
  • ปสก.ในธุรกิจตลาดสดค้าส่ง รักงานบริการ รอบคอบในงาน
  • การสื่อสาร/มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานประสานงาน/เอกสาร
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)