• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขายสินค้าแฟชั่น
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการขายสินค้าแฟชั่น

28-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่