• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปีด้านธุรกิจค้าปลีก
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

26-Sep-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาตร์,การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 0-3 ปี
  • มีทักษะในการขายและเจรจาต่อรอง

14-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่