• เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • อายุ25-30ปี
 • ป.ตรี/ปวส. ทุกสาขา
 • มีบุคลิกเหมาะแก่การทำงานขาย/สื่อสารกับลูกค้า

18-Sep-17

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี รักความก้าวหน้า

15-Sep-17

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี รักความก้าวหน้า

15-Sep-17

 

Applied
 • ปวช ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ ในการบริหารคลังสินค้า
 • พนักงานขายสินค้าทั่วไป

15-Sep-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา หรือ มีประสบการณ์หัวหน้างานขาย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

13-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล