ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Dohome Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Dohome Public Company Limited's โลโก้ของ
  ภาคกลางเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปีด้านธุรกิจค้าปลีก
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  อยุธยา
  • ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาตร์,การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 0-3 ปี
  • มีทักษะในการขายและเจรจาต่อรอง
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)