• มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องของทีมฝ่ายขาย
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัด (ไม่บ่อย)

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่