• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  • พื้นที่การทำงาน : ภาคตะวันออกทั้งหมด
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม มีทักษะการขาย

30-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่