ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการเลือกสินค้าให้กับลู
  • คิดชำระเงิน เข้าเครื่องแคชเชียร์(POS)
  • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวมภายในร้าน