• บริหารยอดขายของสาขาในเขตที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้า
  • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีวินัย
  • รักความก้าวหน้า
  • วามสามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล