• Minimum 8-15 years of experience in Logistics
  • Knowledgeable in warehouse management
  • Create a safe working environment for the staff

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล