• บริการขายหน้าร้าน
  • ชอบบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • ควบคุม กำกับ และดูแลพนักงานประจำสาขา

21-Aug-17

 

Applied
  • บริหาร ควบคุม Perfromance สาขาที่รับผิดชอบ
  • ให้คำแนะนำ,ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารงานสาขา
  • ตรวจสอบการบริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

General Manager

Asset World Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • Shopping Center Manager
  • Property Development
  • Business and strategic planning

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล