ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • ฝ่ายขาย OEM (เครื่องสำอางค์ และ อาหารเสริม)
  • มีปรัสบการณืการ OEM, มีลูกค้าที่คุยประจำ, No Eng
  • 70K up to 120K, car allowance, provident, Nontabur