ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Ranch Public Company Limited's banner
  Bangkok Ranch Public Company Limited's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายในกลุ่มร้านอาหารหรือตลาด
  • เป็นคนในพื้นที่ภาคเหนือ/ อีสาน/ ตะวันออก
  • ชอบงานขาย รักงานบริการ