ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 12 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 12 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  จังหวัดอื่นๆ
  • Global MNC in Food & Beverage
  • Market Leader for their products
  • Excellent Training Program
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  จังหวัดอื่นๆเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • Global MNC in Food & Beverage
  • Market leader in Food & Beverage
  • Excellent Training development program
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  จังหวัดอื่นๆ
  • One of the well-known FMCG market leader
  • New products in the market
  • Excellent working environment
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  จังหวัดอื่นๆ
  • A chance to work in leading FMCG
  • Dynamic environment
  • Well-known products in the market
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  จังหวัดอื่นๆ
  • Global MNC in Food & Beverage
  • Market Leader for their products
  • Excellent Training Program
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  จังหวัดอื่นๆเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • Reputable Medical Devices Firm
  • Global environment
  • Management experience
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  จังหวัดอื่นๆเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • Sales representative
  • Upcountry area
  • Experience in selling medical device
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  จังหวัดอื่นๆ
  • Trade Marketing with people management
  • Experienced in Tsuruha will be a plus
  • A chance to join Global company
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  จังหวัดอื่นๆเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • Global Company
  • Market leading in the market
  • Generous commission scheme
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)