ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Supply Chain Unit Manager (FMCG), Pathumthani, Thailand

  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Supply Chain Director
  • Production Planning
  • Job is based in Pathumtani
  Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Country Sales Staff/Sr.Staff/Supervisor (Vietnam)

  Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
  เมืองปทุมธานี
  • Bachelor Degree in any field, Mechanical
  • Coordination of production & inventory control
  • Willingness to travel and work abroad
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)