ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's banner
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's logo
  เชียงราย
  • ประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้า