ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 307 ตำแหน่งงาน
  ALSTOM (Thailand) Ltd.'s banner
  ALSTOM (Thailand) Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Exp in Logistics, Warehouse, Freight Forwarder
  • Computer skills in SAP pivot table and VLOOKUP
  • Strong communication skills in English
  Den Hartogh (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Den Hartogh (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Data entry, Operations, Shipping, shipment status
  • Administrator, support, service, cost details
  • sea freight, haulage, logistics, supply chain
  Hyundai Glovis Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Storage / PDI / PIO service for finished vehicle.
  • Possess a passion on logistics field.
  • Understand Korea companies' culture.
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s banner
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • การศึกษาระดับปริญาตรี
  • รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน Export manual
  • ใช้ภาษาอังกฤษ (พูด/อ่าน/เขียน) ระดับดี
  Rohto-Mentholatum (Thailand) Ltd.'s banner
  Rohto-Mentholatum (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Coordinate with shipping agency & warehouse
  • Information gathering and information monitoring
  • Have experience in Import or logistics is benefit
  THAI UNION GROUP PCL.'s banner
  THAI UNION GROUP PCL.'s logo
  พญาไท
  • 8+ yrs experience in Supply Chain Management
  • Degree in Logistics, Supply Chain, or relevance
  • SCM flow setup/ implementation experience
  Electrolux Thailand Co., Ltd.'s banner
  Electrolux Thailand Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Flexible work hours/hybrid work environment
  • Discounts on Electrolux products and services
  • Great career development & learning opportunities
  ถัด ไป