ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 306 ตำแหน่งงาน
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Hyundai Glovis Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Storage / PDI / PIO service for finished vehicle.
  • Possess a passion on logistics field.
  • Understand Korea companies' culture.
  TDK (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  TDK (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • New graduate are welcome.
  • Good command in written and spoken English.
  • 5 Working days.
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s banner
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • การศึกษาระดับปริญาตรี
  • รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน Export manual
  • ใช้ภาษาอังกฤษ (พูด/อ่าน/เขียน) ระดับดี
  DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.'s banner
  DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • 3PL, Transport Planning, Paragon System
  • Route Optimization, Paragon System Implementation
  • Work Independent,Cost Improvement, Process Improve
  THAI UNION GROUP PCL.'s banner
  THAI UNION GROUP PCL.'s logo
  พญาไท
  • Degree in Logistics, International Business, etc
  • 1-2 years experience in Customs & Tax Clearlance
  • Background from 3PL, Freight Forwarder, Trading
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  บางซื่อ
  • Planning & Design Supply Chain Model
  • Analyze & Control Supply Chain Costing Process
  • Exp. in Logistic Management, Supply Chain etc.
  ถัด ไป