ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  NTeq Polymer Co., Ltd.'s banner
  NTeq Polymer Co., Ltd.'s logo

  Shipping Officer

  NTeq Polymer Co., Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ทำงาน Import หรือเคยอยู่ Freight
  • สามารถพูด,อ่าน,เขียน,ภาษาอังกฤษได้
  Poon Udom Co.,Ltd./บริษัท พูลอุดม จำกัด's banner
  Poon Udom Co.,Ltd./บริษัท พูลอุดม จำกัด's logo

  Deputy Manager of Transportation Department/รองผู้จัดการแผนกขนส่ง

  Poon Udom Co.,Ltd./บริษัท พูลอุดม จำกัด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • โบนัสประจำปี
  • ที่พักฟรี
  • ค่ารักษาพยาบาล
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)