ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Chok Chai Starch Co., Ltd.'s banner
  Chok Chai Starch Co., Ltd.'s logo
  Central > Others
  • มีทักษะด้านการบริหารคลังสินค้า
  • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารอย่างน้อย 3 ปี