ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo
  พิษณุโลก
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการคลังสินค้า
  • ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 3-5 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี