• อุตสาหการ โยธา ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ และโลจิสติกส์
  • สามารถอ่านแบบ 2D และ 3D และใช้โปรแกรม Auto Cad
  • อุตสาหการ โยธา ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ และโลจิสติกส์

22-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่