• ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ / การจัดการ Logistic
  • ประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

08-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ / การจัดการ Logistic
  • ประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

08-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Supply Chain and Logistics
  • Implementation of S&OP concept
  • Master Production Schedule

06-Apr-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่