ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Opportunity to join a global company
  • Attractive salary and benefits
  • Strong in strategic sourcing
  ThaiNamthip Limited's banner
  ThaiNamthip Limited's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Bachelor or Master in any field
  • Experienced in PR/PAC and executive summary
  • Strong personal skills
  KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Warehouse Sales Representative base location at Leamchabang, Chonburi

  KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co., Ltd.
  จังหวัดอื่นๆ
  • Male or Female , 24 - 38 years old.
  • Bachelor’s Degree in Business, Economic
  • At least 1 years experienced in a Sales position
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Great Career Advancemnet
  • Attractive Salary and Benefits Scheme
  • Multinational-cultured company
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • บริหารงานขาย
  • บริหารคลังสินค้าและยานพาหนะ
  • Cash Van
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)