• มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์ วางแผน
  • บริหารจัดการและควบคุมดูแลคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล