• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปด้านงานคลังสินค้า
  • มีประสบการณ์ในระดับระดับหัวหน้างาน
  • มีความสามารถในการบริหารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

01-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่