• มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และเจรจา
  • มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการบริษัทขนส่ง
  • มีความละเอียด รอบคอบ และมีความเป็นผู้นำ

31-Mar-20

 

Applied
  • Supply Chain Director
  • Production Planning
  • Job is based in Pathumtani

31-Mar-20

 

Applied
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

30-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่