ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 จาก 29 ตำแหน่งงาน
  Decathlon (Thailand) Company Limited's banner
  Decathlon (Thailand) Company Limited's logo
  บางพลี
  • Passion in Sports and challenges
  • Have sense of planning and its consequences
  • Good Analytical thinking, Speak English&Thai fluen
  COSMAX (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  COSMAX (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Solid knowledge&exp. in logistic&W/H operations
  • Experience in FMCG/Consumer Goods Industry
  • Good English and Thai communication abilities
  Kuehne + Nagel Limited's banner
  Kuehne + Nagel Limited's logo
  บางเสาธง
  • Strongly in Inventory Management and stock control
  • At least 2 years’ experience in as Inventory Sup
  • Great benefits and career path
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Experience in Supply Planner, Demand Planner
  • Good analytical and planning skill, VAS Report
  • Expertise in Pivot, V look up, If / iferror , Sumi
  DKSH (Thailand) Limited's banner
  DKSH (Thailand) Limited's logo
  บางพลี
  • 3-5 years of experience in Logistics
  • Knowledge of goods receiving
  • Knowledge in Quality System, ISO, and GDP
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  บางเสาธง
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ บริหาร
  • มีประสบการณ์ด้านงานนำเข้า-ส่งออก 3-5 ปี บริษัทอาหา
  • สามารถใช้งานระบบ SAP และระบบ MFG PRO ได้
  Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Utilize ERP systems (Dynamics365/SAP)
  • Warehouse/logistic/distribution management
  • Issuing materials rotate on a FIFO basis,Lean Proc
  Kuehne+Nagel Limited's banner
  Kuehne+Nagel Limited's logo
  บางเสาธง
  • Great benefits
  • Opportunity to grow in global company
  • Exceptional learning & development