ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Leading Supply chain and Logistics companies
  • Operation, strategy, management
  • Profit and Loss , Great Leadership
  CGP (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  CGP (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • Experience in Warehouse Freezone, 3PL Industry
  • Good English Communication
  • Knowledge of Freezone regulations (preferred)
  Tesla (Thailand) Limited's banner
  Tesla (Thailand) Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Maintaining automotive / car parts inventory
  • Attention to detail, driven and organized
  • Experience in dealership / car industry is a plus
  Page Group Thailand's banner
  Page Group Thailand's logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Multinational organisation
  • Newly established role
  • Dynamic working environment
  Argyll Scott Asia's banner
  Argyll Scott Asia's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 70K - 89,999 /เดือน
  • Proven experience in demand planning
  • Preferably in the retail and FMCG industry.
  • The budget up to80 KB plus guarantee bonus