ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 33 ตำแหน่งงาน
  MM Logistics Co., Ltd.'s banner
  MM Logistics Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • มีประสบการณ์ด้าน Transportation
  • มีความสามารถในการควบคุมงาน ควบคุมคน วิเคราะห์แก้ไข
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
  Shopee (Thailand) Co., Ltd.(Shopee Express)'s banner
  Shopee (Thailand) Co., Ltd.(Shopee Express)'s logo
  Chonburi
  • ศูนย์กระจายสินค้า
  • ผู้จัดการ
  • Express
  Shopee (Thailand) Co., Ltd.(Shopee Express)'s banner
  Shopee (Thailand) Co., Ltd.(Shopee Express)'s logo
  Chonburi
  • รองหัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้า
  • ศูนย์กระจายสินค้า
  • Express
  Shopee (Thailand) Co., Ltd.(Shopee Express)'s banner
  Shopee (Thailand) Co., Ltd.(Shopee Express)'s logo
  Chonburi
  • รองหัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้า
  • ศูนย์กระจายสินค้า
  • Express
  Shopee (Thailand) Co., Ltd.(Shopee Express)'s banner
  Shopee (Thailand) Co., Ltd.(Shopee Express)'s logo
  Chonburi
  • รองหัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้า
  • ศูนย์กระจายสินค้า
  • Express
  CUEL Limited's banner
  CUEL Limited's logo
  Chonburi
  • Steel fabrication business
  • Obtain approval from BOI, import duty, VAT free,
  • Master list register & reconcile
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo
  Chonburi
  • Global Sales Representative
  • Air Freight and Sea Freight Service.
  • Laem Chabang - Chonburi
  Celestica (Thailand) Ltd.'s banner
  Celestica (Thailand) Ltd.'s logo

  Material Planner

  Celestica (Thailand) Ltd.
  Chonburi
  • Electronic Manufacturing Services (EMS)
  • Material Planning & Control, inventory monitoring
  • Settle materials quality, monitor supplier support
  ถัด ไป