ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Friendly Groups Logistics Co., Ltd.'s banner
  Friendly Groups Logistics Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • สื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้าน Freight Forwarder จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)