ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Lazada Express Co., Ltd (Thailand)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Lazada Express Co., Ltd (Thailand)'s โลโก้ของ

  Associate Fleet, Street view

  Lazada Express Co., Ltd (Thailand)
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • 5 days working / week
  • Good attractive salary and company benefit.
  • Health group insurance, dental
  Lazada Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Lazada Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Multi-national working environments
  • Cross function learning, result oriented
  • 5 days working/week (Monday- Friday)
  Lazada Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Lazada Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • 5 days working per week
  • Multi-international working environment
  • high technology of warehouse and logistics
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)