ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Berli Jucker Logistics Limited./บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  Berli Jucker Logistics Limited./บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด's โลโก้ของ

  Transport Supervisor (Wong Noi)/หัวหน้างานขนส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย)

  Berli Jucker Logistics Limited./บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
  อยุธยา
  • ประสบการณ์ด้านงานขนส่ง 3 ปี
  • มีทักษะการเป็นหัวหน้างาน
  • ปฏิบัติงานศูนย์กระจายสินค้า (บิ๊กซี วังน้อย)
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)