• สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ผ่านงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • รู้จักเส้นทางในพื้นที่กทม./ปริมณฑลเป็นอย่างดี

01-Apr-20

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่