ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางบัวทอง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ / การจัดการ
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • Logistic / งานการกระจายสินค้า
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  ปากเกร็ดTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • Min 2 Yrs Exp in Supply Chain Functions
  • Proven Exp in Supply Chain Mgmt. (Medical)
  • Strong Communication in English