ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 จาก 21 ตำแหน่งงาน
  CUEL Limited's banner
  CUEL Limited's logo
  จตุจักร
  • Steel fabrication business for oil & gas industry
  • design, fab, install subsea pipeline & structure
  • 5 days working week
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • บริหารอาคารสำนักงาน ชินวัตร 3
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
  NEXTER LIVING COMPANY LIMITED's logo
  บางซื่อ
  • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
  • QS/BOQ
  • ประสบการณ์ในการทำ QS/BOQ อย่างน้อย 1-3 ปี
  NEXTER LIVING COMPANY LIMITED's banner
  NEXTER LIVING COMPANY LIMITED's logo
  บางซื่อTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมหรือออกแบบภายใน
  • สามารถใช้โปรแกรม Sketchup ได้เป็นอย่างดี
  NEXTER LIVING COMPANY LIMITED's banner
  NEXTER LIVING COMPANY LIMITED's logo
  บางซื่อ
  • Bachelor’s degree in marketing.
  • Minimum 6 months of marketing experience.
  • Excellent MS Office, social media tools.