• ให้คำปรึกษาการปรับปรุงบ้านกับลูกค้า
 • เสนองานปรับปรุง คุมผู้รับเหมาทำงานให้ลูกค้า
 • จบ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างโยธา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ถ้าเคยทำงานโมเดลมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ Auto CAD ได้
 • ปวช ปวศ ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 ปี
 • รับลูกค้าให้คำปรึกษาการปรับปรุงบ้าน

11-Dec-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10-Dec-18

 

Applied