• วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคมุงานพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ก่อสร้าง
 • ทีมรับเหมาดูแลและก่อสร้างงานที่ทางบริษัทประสานให้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • ดูแลกำกับงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยทางหน้างาน
 • วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ( กว. )

18-Nov-17

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 28 ถึง 35 ปี
 • ปวส. ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • โฟร์แมนประจำไซด์งานก่อสร้าง
 • ชาย - หญิง อายุ 18 - 30 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม

16-Nov-17

 

Applied
 • ดูแล ตรวจสอบ งานก่อสร้างของกิจการบ้านจัดสรร
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

16-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อย 3 ปี
 • บริหารจัดงานภายในสาขา ที่มีพนักงานประจำ
 • บริหารการขายสินค้าต่างๆ

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • มีใบ กว. ประกอบวิชาชีพ

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • มีใจบริการ
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • พร้อมเรียนรู้งาน

15-Nov-17

 

Applied

Architect

Poonsin Property Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม

15-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องโครงสร้างต่างๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความระเอียด รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์

15-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม บริษัท The 8 Estate

15-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม บริษัท The 8 Estate

15-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมทีมงาน ให้ปฏิบัติได้ตามหน้าที่
 • ตรวจคุณภาพงาน กับผู้รับเหมา
 • วุฒิปริญญาตรีภูมิสถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมหน้างาน ประสานงานด้านการก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีบนสถานกาณ์ที่คับขัน

14-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ก่อสร้าง / โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ทำงานเป็นทีม

13-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

13-Nov-17

 

Applied
 • โฟร์แมนประจำไซด์งานก่อสร้าง
 • ชาย - หญิง อายุ 18 - 30 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

12-Nov-17

 

Applied
 • วิศวกรประจำโครงการเวียงบัวแมนชั่น
 • ปริญญาตรี
 • สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้

12-Nov-17

 

Applied
 • ออกแบบโครงสร้าง และประมาณราคางานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี วิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

11-Nov-17

 

Applied
 • ออกแบบโครงสร้าง และประมาณราคางานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี วิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

11-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยทางหน้างาน
 • วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล