• การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้ดี
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี เป็นอย่างน้อย

17-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิ ปวช. , ปวส. - ปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office / Word / Excel

17-Jan-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • รายงานผลการก่อสร้างโครงการ

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล