ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 93 ตำแหน่งงาน
  Narai Property Co., Ltd.'s banner
  Narai Property Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรโยธา
  • งานหมู่บ้านจัดสรร
  • กำกับดูแลงานก่อสร้าง
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
  • Experienced in high-rise building work
  • PM
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Knowledge in Mid-Price Estimation
  • Proficiency in using Microsoft Office
  • Excellent English Skills
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • โบนัส ประกันชีวิตประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
  • มีค่าน้ำน้ำมัน ค่าสึกเหร่อ Incentive
  Material World Co., Ltd.'s banner
  Material World Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • ปริญญาตรี วิศวกรโยธา เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD , 3 D ได้อย่างชำนาญ
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  Land and Houses Public Company Limited's banner
  Land and Houses Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Project Engineer / Team lead วิศวกรโครงการ
  • ประสบการณ์แนวราบ และ/หรือ แนวสูง 10 ปีขึ้นไป
  • โอกาสก้าวหน้า ของวิศวกรโยธา
  Major Development Public Co., Ltd.'s banner
  Major Development Public Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ควบคุมการก่อสร้างที่เป็นงานโครงสร้างแนวราบ
  • วางแผนและบริหารคุณภาพมาตรฐานการทำงานโครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  ถัด ไป