• มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • รายงานผลการก่อสร้างโครงการ

12-Jan-18

 

Applied
  • work on product quality to production sources
  • advise on material and quality aspects
  • work on concrete quality improvement and cost

08-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล