• โฟร์แมน
 • กระบี่, ภูเก็ต
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน กระบี่, ภูเก็ต
 • เซอร์เวย์
 • เงินเดือนตามตกลง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรประจำโครงการ
 • Site engineer
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานในกระบี่ และภูเก็ต
 • งานโครงการ
 • เงินเดือนตามตกลง

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานก่อสร้าง โครงการ, ภูเก็ต, กระบี่
 • ผู้จัดการโครงการ
 • เงินเดือนตามตกลง

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส -ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ site งานก่อสร้างที่กมลาได้

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารต้นทุน

13-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

13-Jul-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ตรง
 • ขับรถยนต์เป็น + มีใบขับขี่

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรง
 • สามารถทงานที่ภูเก็ตได้

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง ชาย
 • อายุ 25- 35 ปี
 • สามารถทำงานที่ภูเก็ตได้

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สร้างบ้านขาย

12-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน บริหาร
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์
 • การศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท (วศ.บ) โยธา,มีใบ ก.ว.
 • อัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิและประสบการณ์

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ site งานก่อสร้างที่กมลาได้

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารต้นทุน

11-Jul-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ตรง
 • ขับรถยนต์เป็น + มีใบขับขี่

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

11-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรง
 • สามารถทงานที่ภูเก็ตได้

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วศบ.โยธา
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สร้างบ้านขาย

11-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรโยธาด้านก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้
 • ตำแหน่งวิศวกร ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี

09-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรโยธาด้านก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

09-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • มีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารต้นทุน จัดซื้อ

09-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช หรึอ ปวสส
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สถานที่/Location: ภูเก็ต

09-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied