• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สวัสดิการดี โอกาศเติบโตและก้าวหน้าในสายงานสูง
 • ทำงานที่ภูเก็ต ราไวย์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Construction field
 • Experience Construction Hotel or luxury Residence
 • Good command of written and spoken in English

10-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor and/or Master Degree
 • At least 5 years experience
 • Adequate knowledge in Interior and Landscape

10-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in civil mechanical
 • Familiar with the local construction industry
 • Meticulous and able to work under pressure.

09-Oct-19

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • คิดปริมาณงานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์ ได้ถูกต้อง

09-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพได้
 • ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์

09-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Site Manager
 • Construction
 • Phuket

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Estate Service Manager
 • Construction
 • Phuket

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied