• บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
  • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

13-Mar-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 0-5 ปี
  • สามารถทำงานนอกสถาณที่ได้
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

13-Mar-18

 

Applied
  • สำรวจและประเมินราคาค่าก่อสร้าง
  • ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)

12-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล