• สำรวจและประเมินราคาค่าก่อสร้าง
  • ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)

18-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการขาย
  • ถ้าผ่านบริษัทด้านการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล