• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์งานโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

30-Mar-20

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์งานโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สามารถเซ็นออกแบบ

30-Mar-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา
 • มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

30-Mar-20

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ไปตรวจงานต่างจังหวัดได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน

30-Mar-20

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ไปตรวจงานต่างจังหวัดได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 6 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง

30-Mar-20

THB45k - 55k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Foreman / โฟร์แมนก่อสร้าง

PICHCONSTUCTION LTD., PART.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • รับนโยบายจากผู้จัดการโครงการ และวิศวกรงานสำรวจ

27-Mar-20

 

Applied