• ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
 • ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนของงานสถาปัตยกรรม
 • ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป โยธา
 • ใช้โปรแกรม Autocad และสามารถดีไซน์งานโครงสร้างได้
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อย 3 ปี
 • บริหารจัดงานภายในสาขา ที่มีพนักงานประจำ
 • บริหารการขายสินค้าต่างๆ

23-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • โฟร์แมนประจำไซด์งานก่อสร้าง
 • ชาย - หญิง อายุ 18 - 30 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม

23-Nov-17

 

Applied

Quantity Surveyor

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

23-Nov-17

 

Applied
 • ดูแล ตรวจสอบ งานก่อสร้างของกิจการบ้านจัดสรร
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • มีใบ กว. ประกอบวิชาชีพ

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ก่อสร้าง
 • ทีมรับเหมาดูแลและก่อสร้างงานที่ทางบริษัทประสานให้

22-Nov-17

 

Applied
 • มีใจบริการ
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • พร้อมเรียนรู้งาน

22-Nov-17

 

Applied

Architect

Poonsin Property Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม

22-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องโครงสร้างต่างๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความระเอียด รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์

22-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 24 ถึง 32 ปี
 • จบ ปวช./ปวส. ก่อสร้าง/โยธา
 • ใช้กล้องสำรวจได้(กล้องวัดมุม)

22-Nov-17

 

Applied
 • สามารถเข้ากะและทำโอทีได้ มีความอดทน
 • ประกันสังคม โบนัส
 • เงินช่วยเหลือพิเศษ บุตรและบิดามารดา

21-Nov-17

 

Applied
 • โฟร์แมนประจำไซด์งานก่อสร้าง
 • ชาย - หญิง อายุ 18 - 30 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Nov-17

 

Applied
 • วิศวกรประจำโครงการเวียงบัวแมนชั่น
 • ปริญญาตรี
 • สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้

21-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 28 ถึง 35 ปี
 • ปวส. ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมหน้างาน ประสานงานด้านการก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีบนสถานกาณ์ที่คับขัน

21-Nov-17

 

Applied
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศ ชาย อายุไม่จำกัด

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่วยดูงานด้านการก่อสร้าง

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ก่อสร้าง / โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ทำงานเป็นทีม

20-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

20-Nov-17

 

Applied
 • รับเหมาก่อสร้างบ้านทั้งหลัง หรือเฉพาะรายการ
 • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์
 • สามารถรับเหมางาน ที่ จ.ลำพูน ได้

20-Nov-17

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • งานด้านก่อสร้าง

20-Nov-17

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Nov-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.พิษณุโลก ได้

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.พิษณุโลก ได้

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ตาก ได้

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ตาก ได้

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.พิษณุโลก ได้

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.พิษณุโลก ได้

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคมุงานพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่

19-Nov-17

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

19-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-17

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-17

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-17

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-17

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • ดูแลกำกับงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

19-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล