• วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลายก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. โยธา/ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามรถใช้โปรแกรมCAD ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโยธา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น เสมอ

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได้ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา สถาปัตย์ หรือ ตกแต่งภายใน
 • ทำ 3D ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได้ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • ออกแบบงานตกแต่งภายใน ออกแบบประเมินราคา

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบภายใน
 • ตรวจเช็คหน้างาน
 • จบปริญญาตรี สถาปัตย์ ภายใน

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามแบบ
 • จบปริญญาตรี สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • วิศวกรโยธา ประจำเชียงราย

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • วิศวกรโยธา ประจำเชียงราย

22-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อย 3 ปี
 • บริหารจัดงานภายในสาขา ที่มีพนักงานประจำ
 • บริหารการขายสินค้าต่างๆ

22-Jan-18

 

Applied
 • สามารถเข้ากะและทำโอทีได้ มีความอดทน
 • ประกันสังคม โบนัส
 • เงินช่วยเหลือพิเศษ บุตรและบิดามารดา

22-Jan-18

 

Applied
 • potential customer on site for Fabrication process
 • door and window
 • the project of external installation and customer

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกไปประชุม หรือออกไซต์งานได้
 • ออกแบบบ้าน

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถควบคุมงานได้ดี
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง

22-Jan-18

 

Applied
 • ออกดูหน้างาน ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวส. โยธา สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

22-Jan-18

 

Applied
 • เขียนแบบ/ออกตรวจหน้างาน
 • ปวส. สถาปัตย์/โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้

22-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ งานก่อสร้าง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด วิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน

19-Jan-18

 

Applied
 • ประจำไซต์งานก่อสร้าง
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบก.ว.)
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การด้านงานก่อสร้าง

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคมุงานพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบ กว. จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถจัดการและควบคุม ผู้รับเหมาก่อสร้างได้

18-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนและได้คุณภาพ
 • ลดการสูญเสียจากการผลิต
 • ควบคุมการทำงานของคนงานให้ประสิทธิภาพและปลอดภัย

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. โยธา/ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามรถใช้โปรแกรมCAD ได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน1 - 3 ปี เป็นนักออกแบบ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถดูแบบงานก่อสร้างได้

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล