• วุฒิการศึกษา ปวส.ก่อสร้าง หรือปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องเคยควบคุมงานก่อสร้างอาคารมา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer / วิศวกรสนาม

BEST-PAC CONCRETE (2) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างโยธา
 • ประสบการณ์1 -3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโยธา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
 • อื่นๆ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างเทคนิคโยธา

Tassanapol Development Co Ltd

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจสอบงานและควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ตรวจแบบ, จัดทำแบบ, ถอดปริมาณงานก่อสร้าง

18-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Engineer / วิศวกร

Tassanapol Development Co Ltd

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ตรวจสอบงานและควบคุมงานก่อสร้าง
 • ตรวจแบบ, จัดทำแบบ, ถอดปริมาณงานก่อสร้าง

18-Nov-17

 

Applied

Project Maneger

S.KHEMRAT INDUSTRY CO., LTD.

อุบลราชธานี

 • ประสบการณ์ควบคุมดูแลบริหารจัดการงานโครงการ 5 ปี
 • วิศวกรโยธา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • Some knowledge of planning software
 • Driving license holder / Valid passport holder

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Civil engineer/วิศวกรโยธา

Erawan Sugar Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านโยธา
 • สามารถเขียนแบบได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ

17-Nov-17

 

Applied
 • วางแผนและส่งมอบงานตามกำหนดของทางบริษัท
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่
 • มีประสบการณ์การในการควบคุมงานก่อสร้าง 5 - 10ปี

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ชาย/หญิง อายุ 21-65 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สย. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied

Architect / สถาปนิก จ.ร้อยเอ็ด

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied

Architect / สถาปนิก ประเมินราคา

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรร มีความละเอียดรอบคอบ

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรร มีความละเอียดรอบคอบ

17-Nov-17

 

Applied

Draft Man

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี
 • การสื่อสารดี
 • มีความมานะ อดทน ขยันทำงาน

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมตรวจสอบการก่อสร้าง
 • ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย

17-Nov-17

 

Applied
 • จบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
 • ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนของงานสถาปัตยกรรม
 • ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า

17-Nov-17

 

Applied

Architecture/สถาปนิก จ.ชัยภูมิ

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
 • ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
 • สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน

17-Nov-17

 

Applied

Architecture

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
 • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
 • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
 • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น

17-Nov-17

 

Applied

Engineering Manager (Civil Engineer)

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
 • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น

17-Nov-17

 

Applied

Engineer

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

17-Nov-17

 

Applied

Manager / ผู้จัดการฝ่ายแบบแปลนพิมพ์เขียว

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถร่วมงานกับคนอื่นได้

17-Nov-17

 

Applied

Foreman

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวช. หรือ ปวศ. ก่อสร้างหรือโยธา
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีระเบียบวินัย

17-Nov-17

 

Applied

Engineering/วิศวกรผู้จัดการสาขา จ.ชัยภูมิ

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
 • ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
 • ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง

17-Nov-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป โยธา
 • ใช้โปรแกรม Autocad และสามารถดีไซน์งานโครงสร้างได้
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

17-Nov-17

 

Applied

Civil Engineer วิศวกรโยธา

RATTANADESIGN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประมาณราคา

16-Nov-17

 

Applied

Foreman โฟร์แมน

RATTANADESIGN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา
 • ประสบการณ์3ปี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

16-Nov-17

 

Applied

Senoir Engineer

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

16-Nov-17

 

Applied

Security Engineer

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

16-Nov-17

 

Applied

Engineering Manager / ผู้จัดฝ่ายวิศวกรรม (จ.หนองคาย)

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

16-Nov-17

 

Applied

Maintenance Manager

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

16-Nov-17

 

Applied

Project Engineer

Architect Together Co., Ltd./บริษัท สถาปนิกทูเก็ตเตอร์ จำกัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.

16-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลงานก่อสร้างทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) ขึ้นไป สาขาโยธา, เครื่องกล
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ แก้ปัญหางาน

16-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ถ้ามีรถยนต์เองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

 

Applied
 • ถอดแบบ คิดปริมาณงาน ประมูลงานโครงการ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านประมาณราคา

16-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานไซส์ต่างจังหวัดได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส.ปริญญตรี

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย, เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม AutoCad / Ms Office ได้

16-Nov-17

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer or any related field
 • 1-3 years’ experience
 • Good command English and computer literacy

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15-Nov-17

 

Applied
 • Male, age 25-35 years old.
 • Degree in Occupational Health,Safety Management.
 • 3-5 years experience in in Manufacturing Industry.

15-Nov-17

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer.
 • 5-10 years experience of the Construction.
 • Experience in Control of the Electrical.

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล