• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและรับผิดชอบในการวางแนว
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สำรวจงานก่อสร้างในโครงการ ตรวจสอบเครื่องมือ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถทำงานที่อุดรธานีได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To troubleshoot and repair electronics equipment
 • to troubleshoot and repair electronics equipment
 • maintenance on 25 curtain antennas

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Mar-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์ ตีราคาซ่อมได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความคิดเชิงพัฒนา และขยันเรียนรู้อยู่ตลอด

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Power Plant Project Manager (Coal Fire 55 MW) 1 position

TRC Construction Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Degree in Civil, Electrical, Mechanical.
 • Experience in power plant construction.
 • License is requested.

20-Mar-18

 

Applied
 • แบบแปลนก่อสร้าง
 • ควบคุมการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง
 • พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

20-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง,ควบคุมงาน

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

วิศวกร/สถาปนิกส์

TD BUILT ENGENEERING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
 • ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้าง

16-Mar-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้การกดดันได้ดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

16-Mar-18

 

Applied

Site Engineer

Capital J Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • สามารถออกแบบและทำรายการคำนวนโครงสร้างได้
 • สามารถทำงานประสานกับผู้รับเหมาได้ดี
 • วุฒิ วศบ.โยธา (มีใบ กว จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถออกแบบและทำรายการคำนวนโครงสร้างได้
 • สามารถทำงานประสานกับผู้รับเหมาได้ดี
 • วุฒิ วศบ.โยธา (มีใบ กว จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล