• ทำราคางาน/บริหารโครงงานให้เป็นไปตาม Time Cost
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำเอกสารด้านงานก่อสร้าง/ออกแบบ/ ทำรายการคำนวณ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย 20-35 ปี
 • ประสบการณ์งานโยธา ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปวส. สาขาโยธา

17-Nov-17

 

Applied
 • ปวช./ปวส. สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ : ชาย
 • จป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

17-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีมนุษยสัมพัธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

17-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีมนุษยสัมพัธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

17-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีมนุษยสัมพัธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office

16-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านงานสถาปนิก 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
 • คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน

16-Nov-17

 

Applied
 • มีความสามารถจัดทำแบบ Shop Draw เกี่ยวกับงานได้
 • ประสบการณ์เขียนแบบอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ม.6,ปวช - ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้างหรือโยธา

16-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

16-Nov-17

 

Applied

Field Technician

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย 20-35 ปี
 • ประสบการณ์งานโยธา ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปวส. สาขาโยธา

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุตั้งแต่ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • สามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto cad , 3DMax
 • ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตนเอง, ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและงานอาคาร
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์สายก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เป็นงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและงานอาคาร
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์สายก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ ไม่จำกัด
 • มีใบขับขี่รถยนต์

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ ไม่จำกัด
 • มีใบขับขี่รถยนต์

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

16-Nov-17

 

Applied
 • Purchasing Engineer
 • Procurement Engineer
 • Sourcing Engineer

16-Nov-17

 

Applied
 • Dealer Sales in Western & Some Central Provinces
 • Selling Building/Construction Materials to dealers
 • Has a Car & Valid Driving License w/ Fair English

15-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • มีประการณ์งานด้านก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • มีประการณ์งานด้านก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. ขึ้นไป

14-Nov-17

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Structural Engineer

S.W.S.4.0 CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ถอดแบบและประเมินราคางานโครงสร้างและสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ถอดแบบ ประเมินราคา
 • ฟรีแลนซ์มีกำหนดส่งงานชัดเจน

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 20-40 ปี
 • ขับรถได้. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคคลค้ำประกัน หรือ รับรองการทำงาน

14-Nov-17

 

Applied

Foreman (Freelance - ด่วน)

S.W.S.4.0 CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ฟรีแลนซ์มีกำหนดส่งงานชัดเจน

14-Nov-17

 

Applied
 • ถอดแบบและประเมินราคางานโครงสร้างและสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ถอดแบบ ประเมินราคา
 • ฟรีแลนซ์มีกำหนดส่งงานชัดเจน

14-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมการเบิกจ่าย งวดงาน และจัดสรรค์กำลังพล
 • มีประสบการณ์งานอาคารอย่างน้อย 2 ปี โครงการๆ
 • อายุ 30-40 ปีขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเยี่ยมไซด์งานลูกค้า

13-Nov-17

 

Applied
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 • ปริญญาตรี โยธา, มี กว
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ ปริมณฑล

13-Nov-17

 

Applied

Structural Engineer/วิศวกรโยธา

CEL ENGINEERS LIMITED

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป งานโครงสร้าง อาคารสูง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • จบ มัธยมปลาย (ม.6) ต่อเนื่องปริญญาตรี 4 ปี

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager (Construction)

BuilderSmart Public Company Limited

ประจวบคีรีขันธ์

 • experience in construction project.
 • Engineering License is required.
 • Good English communication skills.

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

13-Nov-17

 

Applied
 • งานด้านก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ม.6 ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

13-Nov-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล