• เป็นผู้ควบคุมงานให้อยู่ตามแผน ความคุม ผรม.เคลียแบบ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ ขยัน อดทน
  • เข้าใจการบริหารงานและบริหารคน ควบคุมงานได้

14-Oct-19

 

Applied
  • 10+yrs as Construction Project Management
  • Degree in Mechanical, Electrical, Construction
  • Male Only, Age between 35 - 45 years old

12-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Excellent communication and interpersonal skills
  • 3 year of sales experience
  • Highly adaptable with a “can-do” attitude

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่