ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  ภาคกลางTHB 25K - 55K /เดือน
  • ใช้โปรแกรม CAE,FEM เช่น LS-DYNA, ANSYS, ABAQUS
  • ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  • การพัฒนาความรู้ การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  Siam City Cement Public Company Limited's banner
  Siam City Cement Public Company Limited's logo

  Civil Maintenance Section Supervisor

  Siam City Cement Public Company Limited
  ภาคกลาง
  • Civil Engineering / Maintenance
  • Exp. in Structure inspection and repairing
  • Investigate and identify infrastructure maintenanc