Engineer/ วิศวกร

P.ARCHITECT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านการออกแบบและสามารถคุมงานก่อสร้างได้

16-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineering Design Manager

Argyll Scott Asia

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Fabrication
 • Structural
 • Design

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Projects Coordination Engineer

Dextra Asia Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Planning
 • Engineer
 • Project coordination

13-Mar-18

 

Applied

Foreman/โฟร์แมน

IDM (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบประเมินผลงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาดำเนินการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล