GENERAL CONSTRUCTION MANAGER (PROPERTY)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • Strong leadership and management skills
 • Any other related assignments

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Foreman/โฟร์แมน

IDM (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบประเมินผลงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาดำเนินการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านงานออกแบบและควบคุมก่อสร้าง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

17-Jan-18

 

Applied

Engineer/ วิศวกร

P.ARCHITECT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านการออกแบบและสามารถคุมงานก่อสร้างได้

17-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-5 ปี

15-Jan-18

 

Applied

Power Plant Service Engineer

General Electric International Operations Co., Inc.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • A degree in Civil Engineering
 • At least two years experiences
 • Good interpersonal skills

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager (Facility Service)

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 10 years of experience in related field
 • Have knowledge in infrastructure of building
 • Good command of English and/or Japanese

10-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล