• งานวิศวกรรมโครงสร้างการออกแบบ Precast Concrete
 • บริหารจัดการงานคำนวณออกแบบโครงสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญ วิศวกรโยธา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการออกแบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ
 • ลดต้นทุนและระยะเวลาในการออกแบบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย
 • เงินเดือนตามประสบการณ์

19-Mar-18

 

Applied

Design Engineer

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s Degree in Civil or Structural Engineer
 • 1-3 years’ experience in structural design
 • Initiative and quick learning

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เคยคุมคนงาน
 • มีใบ กว.
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

16-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธาของโครงการ
 • ตรวจสอบแบบโครงสร้าง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา

16-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้านโครงสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมได้คล่อง

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทางด้านโยธา 2 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาได้

16-Mar-18

 

Applied
 • เขียนแบบของโครงสร้าง
 • แก้ไข/เพิ่มเติม/รายละเอียดในแบบของโครงสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Mar-18

 

Applied

QA CIVIL ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Good command of English
 • Bachelor’s degree
 • Must have at least 5 years of experience

16-Mar-18

 

Applied
 • ออกแบบอาคารและปรับปรุงสงก่อสร้าง
 • ออกแบบตกแต่งภายในให้เหมาะสมประโยชน์ใช้สอย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

16-Mar-18

 

Applied
 • ขียนแบบด้วยโปรแกรมเขียนแบบ บ้าน โรงงาน
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • วุฒิปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี
 • ควบคุมงานและตรวจสอบงานก่อสร้างตามโครงการ

16-Mar-18

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดระบบงานและควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

16-Mar-18

 

Applied
 • เป็นผู้ควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบ วิศวกรโยธา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป

15-Mar-18

 

Applied
 • At least 3 years of experience; project management
 • Experienced in Electronic Factory is advantage
 • Creative thinking, problem solving, English skills

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบงานสูง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

 

Applied
 • ปวช, ปวส สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง, มีทักษะการสื่อสารที่ดี

14-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานประเมินราคา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

14-Mar-18

 

Applied
 • ปวช./ปวส. ทางด้านเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างเขียนแบบ (Draft Man) ช่างซ่อมเครื่องจักรกล

14-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • จบ ปวส. ก่อสร้าง
 • เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree Occupational Health & Sa
 • Experiences : 3 years above
 • Knowledge on law & regulation on EHS issues

09-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล